1-Blender 2.82

  • by
Blender poland offlice architect

Wprowadzenie do systemu okien

Po uruchomieniu Blendera i zamknięciu ekranu powitalnego okno Blendera powinno wyglądać podobnie do poniższego obrazu; ponieważ interfejs użytkownika Blendera jest spójny na wszystkich platformach.

Aby zamknąć ekran powitalny i rozpocząć nowy projekt, kliknij w dowolnym miejscu poza ekranem powitalnym (ale w oknie Blendera) lub naciśnij Esc. Ekran powitalny zniknie, odsłaniając ekran domyślny.

Aby ponownie otworzyć ekran powitalny, kliknij ikonę Blendera na pasku górnym i wybierz Ekran powitalny .

Region informacyjny

Górna część ekranu powitalnego zawiera obraz powitalny z dużą ilością kluczowych informacji.

Tytuł

Oprócz ikony i tekstu Blendera, pokazuje wersję Blendera. np. aktualna wersja to 2.82.

Data

W prawym górnym rogu możesz zobaczyć datę kompilacji Blendera.

Hasz

The Git Hash. Może to być przydatne dla personelu pomocniczego podczas diagnozowania problemu.

Oddział

Opcjonalna nazwa oddziału.

Region interaktywny

Region interaktywny to dolna połowa ekranu powitalnego.

Nowy plik

Rozpocznij nowy projekt na podstawie szablonu.

Ostatnie pliki

Twoje ostatnio otwarte pliki mieszania. Zapewnia to szybki i łatwy dostęp do najnowszych projektów.

otwarty

Umożliwia otwarcie istniejącego pliku mieszania.