Pokój 3D Blender 2.83 – wersja bez Archi

  • by
Blender poland offlice architect

Model 3D pokoju

Prosty wstęp do modelowania ścian pokoju bez dodatku do architektury, pokój 3D, model architektoniczny pomieszczenia , mieszkania. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu.

  1. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu). Trzeba będzie skasować model. Zaznaczamy myszką (LPM) trzymając lewy przycisk myszy i wciskamy [Delete]. Automatycznie model znika.

2. Wybieramy kombinację klawiszy [SHIFT+A]. Otwiera się okno Add, wybieramy PLANE i naciskamy [ENTER]

3. Mamy nowy obiekt “pole” przechodzimy do ‘Edit Mode’. 

4. Zwiększamy powierzchnię pola , wybieramy klawisz [S] mamy jakby połączone dwie strzałeczki . Możemy teraz przeciągać strzałeczki. Wciskają liczbę oznaczamy pewną wartość np: Liczba (1) – oznacza zbiór lub inaczej kolekcję powierzchni jaką tworzymy. Jedynka oznacza polę 10×10 centymetrów.

Kiedy wpisujemy po naciśnięciu [S] jakąś liczbę i zatwierdzamy [ENTER] tworzymy dowolną powierzchnię pola.

5. Ustawiamy widok pola na pozycji ‘Top Orthographic‘ wciskając z klawiatury numerycznej liczbę [7]. Wciskamy [TAB] Przechodzimy z trybu ‘Object Mode’ do trybu ‘  Edit Mode’ .Wciskam kombinacje klawiszy [ CTRL+R] . w zależności ,czy chcemy linię poziomą lub pionową , kursor ustawiany do interesującego nas boku. Bok poziomy lub bok pionowy.

 

6. Rysujemy linie , które pomogą nam ustawić ściany do przyszłego wyciągania ścian do góry.

7. Kiedy już mamy wyznaczone ściany, możemy pozbyć się środkowego kwadratu podstawy. W trybie ‘Edit Mode’ wybieramy ‘Face Select’. Klikamy PPM (prawy przycisk myszy) i wybieramy ‘Delete Faces’

Poniżej znajduje się efekt naszego działania.

8. Kiedy już mamy ramkę zrobimy miejsce na drzwi. Naciskam z klawiatury numerycznej [7]. Ustawiam widok ‘Top Orthographic’ 

9. Zaczynamy robić miejsce na drzwi, ustawiamy przecięcia i wyznaczamy miejsce do wycięcia.

10. Kiedy już mamy nowy podział i wyznaczone nowe miejsce. Zaznaczamy ‘Select Face’wciskamy klawisz [Delete] i wybieramy ‘Faces’ . Można to zrobić też za pomocą skrótu klawiszowego [F].

Poniżej efekt końcowy wycinania miejsca na drzwi.

11. Następnie przechodzimy do zrobienia ścian. Zaznaczamy cały obiekt [A] i wybieramy z klawiatury [E] lub z prawej strony z ikony. Przeciągamy do góry myszą, trzymając LPM (lewy przycisk myszy) . Możemy z klawiatury wpisać wysokość ścian i zatwierdzić [Enter].

Poniżej widok efekt pracy wyciągania ścian.

12. Teraz w łatwy sposób zamkniemy górę nad drzwiamy.

13. Zaznaczyliśmy na poprzednim zdjęciu interesujący nas ‘FACE‘ . Wciskamy [E] i zamykamy . 

Dobrze jest pamiętać o włączonym ‘SNAP’ i ustawionym na ‘FACES’ . Mamy możliwość łatwiejszego doklejenia powierzchni do powierzchni.

Poniżej efekt końcowy.

Można jeszcze inaczej zrobić “mostek” nad drzwiami. Zaznaczamy interesujace nas pola, wciskamy [F3] i wpisujemy ‘Bridge Edge Loops’ i automatycznie tworzy się połączenie.