Photoshop Layout, vector mask, color and light

  • by

Zabawa z Photoshopem. Poprosiłem córkę o zdjęcie. Zacząłem manipulować z warstwami , światłem i kolorami. Pędzel w ruch na warstwach. Dokładanie masek .