Illustrator-kratka izometryczna

  • by

Jak zrobić kratkę izometryczną w Illustratorze.

Obecnie jest tyle możliwości tworzenia w programach graficznych, że czasem dobrze mieć bazę rozwiązań poszczególnych zadań. Pokażę jak Ja robię kratkę izometryczną za pomocą Illustratora. Za pewne w internecie pełno jest podpowiedzi jak zrobić. Zawsze dobrze pokazać , że się potrafi.

Najpierw tworzę przestrzeń roboczą. 800 px / 800 px. 

Mam już stworzony nowy dokument na potrzeby grafiki ,wizualizacji kratki izometrycznej. 

CTRL+N – kombinacja klawiszy do stworzenia nowego dokumentu w Illustratorze.

CTRL+O – kombinacja klawiszy do otworzenia  dokumentu w Illustratorze.

Z palet narzędzi po lewej stronie wybieram Rectangular Grid Tool. Bywa czasem ,że znaduje się w rozszerzeniu pod narzędziem ‘Line Segment Tools’ skrót przycisku wywołania Linii to [\]

Kiedy wybrałem narzędzie Rectangular Grid Tool , lewym przyciskiem myszy dwa razy (LPMx2) kliknąłem na białą przestrzeń pola. Wtedy otwiera się pole Rectangular Grid Tool Otions. Ustawiłem szerokość i wysokość kratki ,tak samo jak nowy dokument 800 x 800 px. Oraz ustawiłem podział pionowy linii (Vertical) na 30 i tak samo podział poziomy (horizontal ) na 30.

Poniżej mamy stworzoną kratkę.

Za pomocą Align ustawiłem równo kratkę na białym polu.

Klikam ponownie prawym myszy (PPM) na podświetlona ramkę, wybieram TRANSFORM następnie SHEAR. Ustawiam SHEAR ANGLE na 30 stopni. I wciskam OK.

Wybieram znów TRANSFORM następnie ROTATE i ustawiam ANGLE -30 stopni.

Wybieram VIEW następnie GUIDE i MAKE GUIDES.