Blender 2.83

Otwarty program do tworzenia grafiki 2D I 3D .

 

To wydanie było możliwe dzięki fantastycznej społeczności współtwórców i programistów na blender.org. Obejmuje to artystów tworzących wersje demonstracyjne, ludzi zgłaszających błędy oraz ponad 4200 osób i firm, które dołączyły do Funduszu Rozwoju .

Pomimo historycznego wyzwania ostatnich kilku miesięcy, wsparcie dla Blendera stale rośnie, potwierdzając, że misja oprogramowania jest ważniejsza niż kiedykolwiek: zapewnienie wolności tworzenia. Dziękuję, że jesteś częścią tej podróży.

Amsterdam, 03.06.2020
Francesco Siddi

Pokój 3D Blender 2.83 – wersja bez Archi

  • by

Model 3D pokoju Prosty wstęp do modelowania ścian pokoju bez dodatku do architektury, pokój 3D, model architektoniczny pomieszczenia , mieszkania. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu). Trzeba będzie skasować model. Zaznaczamy myszką (LPM) trzymając lewy przycisk myszy i wciskamy [Delete]. Automatycznie model znika. 2. Wybieramy kombinację klawiszy [SHIFT+A]. Otwiera się okno Add, wybieramy PLANE i naciskamy [ENTER] 3. Mamy nowy obiekt “pole” przechodzimy do ‘Edit Mode’. … Czytaj więcej »Pokój 3D Blender 2.83 – wersja bez Archi

blender 2.83 model waza

Waza 3D Blender 2.83

  • by

Model 3D wazy Prosty wstęp do modelowania wazy, donicy 3D, model architektoniczny ogrodowy. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu). Trzeba będzie skasować model. Zaznaczamy myszką (LPM) trzymając lewy przycisk myszy i wciskamy [Delete]. Automatycznie model znika. 2. Wybieramy kombinację klawiszy [SHIFT+A]. Otwiera się okno Add, wybieramy Mesh i wybieramy UV Sphere 3. Mamy nowy obiekt ‘Kula’ wyrównujemy , wciskając na klawiaturze numerycznej ‘1’. Zaznaczam ‘Toggle X-Ray’… Czytaj więcej »Waza 3D Blender 2.83

Donica 3D-Blender 2.83

  • by

Model 3D kwadratowej donicy Prosty wstęp do modelowania kwadratowej donicy 3D, model architektoniczny ogrodowy. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu) 2. Wybieramy funkcję ‘Edit Mode’ skrót [TAB]. W oknie po lewej stronie ekranu na górze  Z obiektu [OBJECT MODE] przechodzimy  do funkcji [EDIT MODE]  3. Będąc w [Edit Mode] wybieram co chcemy zaznaczyć,  z pośród 3 ikon sześcianów znajdujących się na górze po lewej stronie… Czytaj więcej »Donica 3D-Blender 2.83

Blender 4 widoki

2-Blender 2.83 – widoki

  • by

Wprowadzenie do systemu okien Po uruchomieniu Blendera i zamknięciu ekranu powitalnego okno Blendera powinno wyglądać podobnie do poniższego obrazu; ponieważ interfejs użytkownika Blendera jest spójny na wszystkich platformach. 4 Widoki – CTRL+ALT+Q Skrót podany powyżej daje możliwość przełączania widoku na cztery widoki. Za pomocą skrótu można włączać  i wyłączać funkcję. Następnie będąc w widokach możemy zmieniać podgląd za pomocą skrótów. [Home] – pozwala powrócić do widoku początkowego, dokładnie widok centralny obiektu.  [Numlock] – 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Kombinacja tych klawiszy na klawiaturze numerycznej… Czytaj więcej »2-Blender 2.83 – widoki

1-Blender 2.82

  • by

Wprowadzenie do systemu okien Po uruchomieniu Blendera i zamknięciu ekranu powitalnego okno Blendera powinno wyglądać podobnie do poniższego obrazu; ponieważ interfejs użytkownika Blendera jest spójny na wszystkich platformach. Aby zamknąć ekran powitalny i rozpocząć nowy projekt, kliknij w dowolnym miejscu poza ekranem powitalnym (ale w oknie Blendera) lub naciśnij Esc. Ekran powitalny zniknie, odsłaniając ekran domyślny. Aby ponownie otworzyć ekran powitalny, kliknij ikonę Blendera na pasku górnym i wybierz Ekran powitalny . Region informacyjny Górna część ekranu powitalnego zawiera obraz powitalny z dużą ilością… Czytaj więcej »1-Blender 2.82