Waza 3D Blender 2.83

  • by
Blender poland offlice architect

Model 3D wazy

Prosty wstęp do modelowania wazy, donicy 3D, model architektoniczny ogrodowy. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu.

blender 2.83 model waza
  1. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu). Trzeba będzie skasować model. Zaznaczamy myszką (LPM) trzymając lewy przycisk myszy i wciskamy [Delete]. Automatycznie model znika.

2. Wybieramy kombinację klawiszy [SHIFT+A]. Otwiera się okno Add, wybieramy Mesh i wybieramy UV Sphere

3. Mamy nowy obiekt ‘Kula’ wyrównujemy , wciskając na klawiaturze numerycznej ‘1’. Zaznaczam ‘Toggle X-Ray’

4. Mamy już odznaczony Toggle X-Ray. Przyciskamy [TAB] , przeszliśmy do Edit Mode. Dzięki temu mamy widok całej siatki kuli. Ułatwi to nam wycięcie połowy kuli. 

5. Zaznaczamy 

6. Powtarzamy procedurę zaznaczania obrazu, trzeba pamiętać, że w Edit Mode musimy mieć zaznaczanie ‘FACE SELECT’. Inaczej będzie nam zaznaczało to co nie chcemy . Wciskamy Delete i wybieramy FACES. 

7. Wyłączamy  Toggle X-Ray. Zaznaczamy ostatni okrąg obiektu [ALT] i LPM lewy przycisk myszy. Musi być włączony Edge Select. Aby móc zaznaczyć krawędzie. Następnie wciskamy [E] Extrude i zatwierdzamy Enterem. Wciskamy [S] scale, wciskamy [0] zero i zatwierdzamy Enter. Mamy zamknięty dół obiektu.

8. Zaznaczamy całość , za pomocą [A]. Wybieramy Scalowanie [S] i kierunek skalowania [ Z]. Przeciągamy myszą LPmyszy. Wciskamy  Enter, aby akceptować.

9. Wybieramy[F3] i ‘Merge by Distance’. Liczy łączenia w podstawie. Ustawiamy Object  Mode . Klikamy na puste pole PPmyszy i wybieramy ‘Shade Smooth’

10. Przechodzimy do Object Mode. Wybieramy Modifier Properties i wybieramy ‘Solidify’. Ustawiamy’ Even Thickness’ Przechodzimy do Mode i ustawiamy parametry Thickness. Zatwierdzamy ‘Apply