Donica 3D-Blender 2.83

  • by
Blender poland offlice architect

Model 3D kwadratowej donicy

Prosty wstęp do modelowania kwadratowej donicy 3D, model architektoniczny ogrodowy. Blender ma specyficzny interfejs w porównaniu do Sketchup. Punkt po punkcie budowa modelu.

Model 3D objekt architektoniczny donica duża ogrodowa
  1. Mamy sześcian na środku Vieport (środek pola ekranu)

2. Wybieramy funkcję ‘Edit Mode’ skrót [TAB]. W oknie po lewej stronie ekranu na górze 

Z obiektu [OBJECT MODE] przechodzimy 

do funkcji [EDIT MODE] 

3. Będąc w [Edit Mode] wybieram co chcemy zaznaczyć,  z pośród 3 ikon sześcianów znajdujących się na górze po lewej stronie , wybieramy 3 ikonę ‘Face select’ lub naciskamy numer [3] z klawiatury normalnej.

4. Wybieramy górne pole FACE  i naciskamy DELETE, następnie wybieramy Faces lub klawisz ‘F’. Znika nam pole górne.

5. Klikamy z boku na polu i naciskamy [TAB] aby powrócić do trybu ‘OBJECT MODE’

6. Po prawej stronie ekranu wybieramy ikonę według obrazka po prawej. Nazywa się ‘Modifer Preperties’ następnie wybieramy z zakładki ‘Add Modifier’ modyfikację ‘Solidyify’ Znajduje się w modyfikacj ‘Generate’ (Generowanie)

7. Zaznaczamy obcje ‘Even Thickness’ (Równa Grubość) i w pasku ‘Thickness’ (Grubość) możemy ostawić szerokość lub inaczej grubość naszych ścianek. 

Przed modyfikacją 

Informacje modyfikacji.

Poniżej efekt modyfikacji, jest to modyfikacja jedna z wielu  wersji. Ponieważ można też zrobić to za sprawą OFFSET w Edit Mode.

Poniżej Filmik zawieszony na Youtube, zrobiłem króciutki poradnik dotyczący sześcianu. Jak Ci się podoba, to zapraszam.

Oryginał

Polski

Mode

Simple

Complex

Thickness

Clamp

Offset

Angle Clamp

Vertex Group

Factor

Inner

Outer

Rim

Bevel

Bevel Conrex

Flip Normals

Even Thickness

High Quality Normals

Fill Rim

Only Rim

 

Tryb

Zwykły, prosty

Złożony, kompleksowy

Grubość

Zacisk, klamra

Domiar, przesunięcie

Zacisk kątowy

Grupa wierzchołków

Czynnik

Marszczyć, fałdowanie

Zewnętrzny

Obręcz, obrzeże, obwódka

Normalne odwrócenie

Równa grubość

Normy Wysokiej Jakości

Wypełnienie Obrzeża

Tylko obrzeże