2-Blender 2.83 – widoki

  • by
Blender poland offlice architect

Wprowadzenie do systemu okien

Po uruchomieniu Blendera i zamknięciu ekranu powitalnego okno Blendera powinno wyglądać podobnie do poniższego obrazu; ponieważ interfejs użytkownika Blendera jest spójny na wszystkich platformach.

Blender 4 widoki

4 Widoki – CTRL+ALT+Q

Skrót podany powyżej daje możliwość przełączania widoku na cztery widoki. Za pomocą skrótu można włączać  i wyłączać funkcję.

Następnie będąc w widokach możemy zmieniać podgląd za pomocą skrótów.

[Home] – pozwala powrócić do widoku początkowego, dokładnie widok centralny obiektu. 

[Numlock] – 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Kombinacja tych klawiszy na klawiaturze numerycznej przestawia widoki kamer na obiekt.

[T] – włącza okno narzędzi po lewej monitora.

[N] – włącza okno narzędzi po prawej.